door een positieve kijk samen stappen vooruit zetten

We maakten een charter met 12 succesfactoren voor positiviteit.